info@workstav.sk
Miloš Maslaňák
0902 188 204

Karol Maslaňák
0904 030 516

Právne informácie
IČO: 52 337847
DIČ: 2120983216
Č. účtu: 5156980669/0900
Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK37 0900 0000 0051 5698 0669
SWIFT: GIBASKB

Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov